miércoles, 3 de agosto de 2011

Redución de Profesorado para o curso 2011-2012


Durante o mes de Xullo, o equipo directivo do centro estivo negociando o profesorado para o curso 2011-2012. 
Preparamos informes, dos que fixemos entrega á Inspección Educativa, nos que argumentabamos a necesidade de:
  • dotar o Centro de máis espazos para aulas
  • contar con tres 1º ESO debido ao aumento de matrícula 
  • poder desdobrar un dos 2º ESO para reducir a conflitividade nese nível e mellorar o seu rendemento académico.
  • contar con  grupo de PDC en 3º ESO
  • contar cun PCPI
  • contar cun mestre/a especialista en Pedagoxía Terapéutica para reforzar a Atención á Diversidade
Para todo isto solicitabamos unha plantilla de 28 profesores/as 

 Con todas estas medidas pensamos que podemos dar a atención que o noso alumnado necesita para aumentar o número de titulados no centro e reducir ao mínimo o fracaso escolar.

A resposta da Consellaría consistiu en:
  • dar permiso para organizar tres 1º ESO 
  • conceder ao centro a organización de Agrupamentos Específicos en 2º ESO, un PDC de dous anos en 3º ESO e un PCPI.
  • dar a calada por resposta á necesidade de novas aulas
  • conceder 25 profesores/as, dos que un sería exclusivamente para o PCPI. 
CONSECUENCIAS: na práctica non podemos levar adiante todas as medidas concedidas porque non contamos nin con AULAS nin con PROFESORADO suficiente.

POR UN ENSINO PÚBLICO DE CALIDADE

 

No hay comentarios: